NAUCZYCIEL POMORZA
Nauczyciele - Stock Photo

Konkurs „Nauczyciel Pomorza” już po raz czwarty!

Fot. ©Depositphotos/yanlev
16.04.2019
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Gdańsku
AUTOR
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Gdańsku
16.04.2019

Zgłoszenia kandydatów do końca czerwca.

Wyzwania, wymagania i oczekiwania jakim powinni sprostać nauczyciele wzrosły w ostatnim roku z powodu głębokich zmian w polskiej oświacie. Dlatego na szczególne docenienie zasługują nauczyciele i wychowawcy, którzy w tym trudnym okresie wyróżniają się swoim niezwykłym zaangażowaniem w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą, potrafiący dostrzec i rozwinąć zainteresowania uczniów i wspomóc w trudnościach. Takich pedagogów jest w województwie pomorskim wielu, często pracują w małych miejscowościach, znani są tylko w swoich środowiskach lokalnych. Warto by o ich sukcesach, nowatorskich metodach pedagogicznych i sposobach budowania więzi społecznych dowiedzieli się inni.

Dla nich właśnie organizowany jest już po raz czwarty pod auspicjami Marszałka Województwa Pomorskiego konkurs „Nauczyciel Pomorza”, nagradzający pedagogów pracujących w szkołach i placówkach oświatowych.

Kryteria

Komisja konkursowa bierze pod uwagę zarówno umiejętności zindywidualizowanego podejścia do uczniów, uwzględniającego ich możliwości i predyspozycje, jak i budowania zespołu klasowego, wspólnego rozwijania zainteresowań i pasji uczniowskich. Wybierani są pedagodzy, którzy dla swoich uczniów są autentycznymi autorytetami i mentorami, przyjaźnie towarzyszącymi im w rozwoju intelektualnym i społecznym, przygotowujący młodych Pomorzan do aktywności w społeczeństwie.

Zgłoszenia nauczycieli, procedury konkursowe:

Wniosek o nadanie tytułu mogą złożyć: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Natomiast wnioski nauczycieli będących dyrektorami składa organ prowadzący placówkę.

Komisja Konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 kandydatów, spośród których wyłonionych zostanie 5 laureatów Konkursu. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza” i statuetkę, pozostali – wyróżnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, Komisja Konkursowa może rekomendować Marszałkowi kandydatów do otrzymania wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w jednym z pięciu kryteriów wskazanych w Regulaminie. Zarówno laureaci, jak i wyróżnieni otrzymują nagrody pieniężne.

Terminy

Wnioski można składać do 30 czerwca 2019 r. 15 września 2019 r.

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować, przesłać do bazy, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: Konkurs „Nauczyciel Pomorza” w 2019 roku na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację Konkursu). O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Grupę finalistów i wyróżnionych w tegorocznej edycji Konkursu poznamy w pod koniec września, a uroczyste nadanie tytułu „Nauczyciel Pomorza”, wręczenie wyróżnień i nagród odbędzie się 18 października 2019 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni podczas VIII Forum Pomorskiej Edukacji.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk