SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Przypomnienie dot. przeznaczenia stypendium przyznanego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

Przypomnienie dot. przeznaczenia stypendium przyznanego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

Fot. ©Depositphotos/FlashDevelop
19.03.2019
Sylwia Demczuk
Sylwia
Demczuk
AUTOR
Sylwia Demczuk
Sylwia
Demczuk
19.03.2019

Przypominamy, że stypendium, które zostało przyznane uczniom szkół zawodowych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" należy przeznaczyć na cele edukacyjne związane z kształceniem zawodowym.

Jednocześnie nauczyciel sprawujący opiekę dydaktyczną nad stypendystą wspiera ucznia nie tylko w osiąganiu jak najlepszych rezultatów, ale również w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk