WSPÓŁPRACA Z NGO
Student piszący notatki - Stock photo

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic
21.02.2019
Monika Gawin
Monika
Gawin
AUTOR
Monika Gawin
Monika
Gawin
21.02.2019

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach.

Nabór ofert będzie trwał od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r.

Wypełnienie formularza ofertowego możliwe jest wyłącznie poprzez platformę www.witkac.pl – formularz ofertowy zostanie udostępniony 22 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały
nr 127/24/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach.

Informacje o konkursie pod adresem: https://bip.pomorskie.eu/a,60934,ogloszenie-1419.html

Aktualizacja – 26 marca 2019 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, iż uchwałą nr 266/33/19 z dnia 26 marca 2019 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach.
Więcej informacji: https://www.bip.pomorskie.eu/a,61116,ogloszenie-2319.html

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk