SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Uścisk dłoni na tle Flagi Unii Europejskiej

Stypendia na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów szkół zawodowych

Fot. ©Depositphotos/ eddiephotograph
16.11.2018
Katarzyna Mykowska
Katarzyna
Mykowska
AUTOR
Katarzyna Mykowska
Katarzyna
Mykowska
16.11.2018

Informujemy, że 15 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego: Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.3.2.

W związku z powyższym oraz na podstawie § 10 ust. 1 i ust. 2 oraz § 45 „Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego” Departament Edukacji i Sportu opublikował na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego (https://bip.pomorskie.eu/a,60409,ogloszenie-8418.html) wzory dokumentów wraz z listą uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium.

Wzory dokumentów:

  1. Formularz danych ucznia
  2. Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki
  3. Wybór nauczyciela – opiekuna dydaktycznego
  4. Zobowiązanie ucznia, któremu zostało przyznane stypendium
  5. Dokumenty potwierdzające udział ucznia w projekcie

Uczeń zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentów w terminie do 23 listopada 2018 roku.

Dokumenty te należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80–810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 albo za pośrednictwem poczty.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk