NAUCZYCIEL POMORZA
Małgorzata Klasa – Nauczycielka Pomorza 2018

Małgorzata Klasa Nauczycielką Pomorza 2018. Uroczysta gala w Teatrze Muzycznym w Gdyni

Małgorzata Klasa – Nauczycielka Pomorza 2018. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Jest nauczycielką rachunkowości finansowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Realizowała wiele projektów dla uczniów i zachęca ich do udziału w kampaniach ogólnopolskich. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień. Małgorzata Klasa z Kartuz została Nauczycielką Pomorza 2018.

Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 19 października 2018 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni podczas VII Forum Pomorskiej Edukacji.

Nauczyciel Pomorza 2018: wyróżnienia i nagrody

Do tytułu Nauczyciela Pomorza 2018 nominowanych było 10 osób. Kapituła konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim to, jakie innowacyjne metody nauczania wprowadza nauczyciel i w jaki sposób inspiruje uczniów do działania. Ponadto, brano pod uwagę sukcesy nauczyciela, sposób, w jaki wspiera uczniów i animuje im czas. Jury przyznało cztery wyróżnienia dla:

Mirosława Jana Brozisa, nauczyciela fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym w im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku,

Eweliny Kujawskiej, nauczycielki języka polskiego i historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie,

Marleny Modrzejewskiej-Trochy, neurologopedy i wicedyrektorki w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie,

Jana Konrada Wilkanowskiego, nauczyciela biologii i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie.

Wyróżnieni nauczyciele otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 3 tys. zł. Jury konkursu zdecydowało, że Nauczycielem Pomorza 2018 zostanie Małgorzata Klasa z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, nauczycielka z 33-letnim stażem pracy. Realizowała projekty: Miesiąc przedsiębiorczości w ZSZiO w Kartuzach, Innowatorium – tydzień przedsiębiorczości, Dialog czy monolog, ABC młodego ekonomisty. Brała udział w kampanii edukacyjnej ZUS, zakończonej konkursem Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Prowadzi koło rachunkowości i finansów, organizuje etapy szkolny i okręgowy Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Prowadzi coroczny szkolny konkurs z rachunkowości, którego etap szkolny stanowi jednocześnie eliminacje do międzywojewódzkiego konkursu Mistrz Rachunkowości. Była inicjatorką rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły na technikum informatyczne i technikum organizacji reklamy, a od 2010 r. opracowuje program praktyk zawodowych dla ekonomistów w programach Leonardo da Vinci i Erazmus + .

Nauczycielka jest zaangażowana w działania na rzecz środowiska lokalnego, zachęca uczniów do poznawania małej ojczyzny (obozy naukowe, piesze rajdy po Kaszubach, tygodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza, konkurs Tak daleko a jednak blisko. Kaszubi i górale – regiony od korzeni). Jest współpracownikiem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, gdzie pracuje jako ekspert z dziedziny księgowości. Ponadto, motywuje wychowanków do wolontariatu (w 2017 roku wyróżniona przez minister edukacji narodowej) oraz krwiodawstwa. Cyklicznie realizuje projekt edukacyjny dla uczniów ze SPE Dobry start drogą do kariery. Wspomagała proces dydaktyczny uczniów w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej lub mających trudności w uczeniu się z powodu dysleksji bądź niewydolnych wychowawczo. W latach 2012-2013 była opiekunem naukowym stypendystki w ramach projektu Pomorskie – dobry kurs na edukację. Jej uczennica zajęła I miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i otrzymała indeks tej uczelni. Nauczycielka otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego, a także Nagrodę Kuratora Oświaty, a w 2017 roku Nagrodę Ministra Edukacji.

Nauczycielka Pomorza 2018 otrzymała pamiątkową statuetkę oraz bon o wartości 6 tys. zł. Małgorzata Klasa nie kryła wzruszenia. Podczas przemówienia powiedziała, że te wszystkie sukcesy zawdzięcza swoim uczniom i ich zaangażowaniu. Nagrodę i wyróżnienia wręczyli: marszałek Mieczysław Stuk, wicemarszałek Wiesław Byczkowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt.

Galę prowadził Przemysław Staroń – Nauczyciel Roku 2018, psycholog, kulturoznawca i pedagog w II Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Marszałek Mieczysław Struk wręczył Przemysławowi Staroniowi medal De Nihilo Nihil Fit za niezwykłą umiejętność pracy z uczniami przy wykorzystaniu naturalnych dla nich form komunikacji i pozyskiwania wiedzy oraz za ogromną wrażliwość na łączenie pokoleń oraz sprawy społeczne.

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk