NAUCZYCIEL POMORZA
Nauczycielka z uczniami w klasie

Twój pedagog jest wyjątkowy? Zgłoś go do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2018”

09.04.2018
Urszula Abucewicz
Urszula
Abucewicz
AUTOR
Urszula Abucewicz
Urszula
Abucewicz
09.04.2018

Twój nauczyciel ma świetny kontakt z uczniami? Pomaga rozwijać talenty? Motywuje do nauki i prowadzi zajęcia z pasją? Zgłoś go do konkursu „Nauczyciel Pomorza". Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 29 czerwca.

Już po raz trzeci organizowany jest konkurs, w którym nagradzani są wyróżniający się pedagodzy pracujący w szkołach i placówkach oświatowych województwa pomorskiego.

– Poprzednie edycje spotkały się z dużym odzewem w środowisku oświatowym oraz pozwoliły odkryć szerszemu gronu, docenić i wyróżnić wybitnych pedagogów i wychowawców Pomorza, przyczyniając się tym samym do budowania prestiżu szkół i środowisk lokalnych, w których laureaci na co dzień pracują. Mam nadzieję, że tegoroczna edycja konkursu również umożliwi poznanie niezwykłych osobowości wybitnych nauczycieli, jakich – jestem przekonany – w naszym województwie jest wielu – zachęca do zgłaszania kandydatur wyróżniających się pedagogów Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
– Komisja konkursowa bierze pod uwagę zarówno umiejętności zindywidualizowanego podejścia do uczniów, uwzględniającego ich możliwości i predyspozycje, jak i budowania zespołu klasowego, wspólnego rozwijania zainteresowań i pasji uczniowskich. Wybierani są pedagodzy, którzy dla swoich uczniów są autentycznymi autorytetami i mentorami, przyjaźnie towarzyszącymi im w rozwoju intelektualnym i społecznym, przygotowujący młodych Pomorzan do aktywności w społeczeństwie – dodaje marszałek.

Kto może zgłosić wybranego nauczyciela?
Kandydaci powinni wyróżniać się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej. Wniosek o nadanie tytułu mogą złożyć: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje 10 kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych 5 laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciel Pomorza Roku 2018 oraz statuetkę, czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto, laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Do końca czerwca
Wnioski można składać do 29 czerwca 2018 r. Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się do końca września, natomiast uroczyste nadanie tytułu „Nauczyciel Pomorza” oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w październiku podczas VII Forum Pomorskiej Edukacji. Konkurs jest organizowany przez marszałka województwa pomorskiego. O terminie zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

W 2017 roku, w drugiej edycji konkursu, Nauczycielem Pomorza została Maria Gajewska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: Konkurs „Nauczyciel Pomorza” w 2018 roku na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację Konkursu).

Kliknij, aby przejść do wniosku:

Wniosek on-line

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku): tel. 58 344 01 68 wew. 101 lub sekretariat@pbw.gda.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk