SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Pieniądze - Stock Photo

Stypendium dla uczniów szkół zawodowych – przypomnienie

09.04.2018
Urszula Abucewicz
Urszula
Abucewicz
AUTOR
Urszula Abucewicz
Urszula
Abucewicz
09.04.2018

Przypominamy, że stypendium, które zostało przyznane uczniom szkół zawodowych na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu należy przeznaczyć na cele edukacyjne związane z kształceniem zawodowym.

Jednocześnie nauczyciel sprawujący opiekę dydaktyczną nad stypendystą wspiera ucznia nie tylko w osiąganiu jak najlepszych rezultatów, ale również w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne.

Wypłata II transzy stypendium nastąpi na przełomie kwietnia i maja 2018 roku. W roku szkolnym 2017/2018 stypendium w ramach projektu otrzymało 408 uczniów pomorskich szkół zawodowych. Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia wynosi 2500 zł (każda transza po 1250 zł).

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk