Ponad 600 uczniów z województwa pomorskiego odbędzie praktyki i staże zawodowe u pracodawców

Ponad 600 uczniów z województwa pomorskiego odbędzie praktyki i staże zawodowe u pracodawców

09.04.2018
Urszula Abucewicz
Urszula
Abucewicz
AUTOR
Urszula Abucewicz
Urszula
Abucewicz
09.04.2018

Uczniowie pomorskich szkół zawodowych w ramach projektu realizują praktyki i staże zawodowe. Wymiar praktyki/stażu na jednego ucznia wynosi 150 godzin. Praktyka/staż wykracza poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego wynikający z podstawy programowej kształcenia zawodowego. Wynagrodzenie dla ucznia (płatne po odbyciu 150 godzin praktyki/stażu) wynosi 900 zł.

Na czas praktyki/stażu uczniowi zostanie zapewniona m.in. opieka pracownika zakładu, a także szkolenie BHP i ppoż, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od NNW. W przypadku dojazdów uczniów do pracodawcy – zwrócony zostanie koszt biletów. Uczniowie otrzymają również odzież roboczą (stosownie do zakresu wykonywanej pracy).

Prosimy o przesłanie list uczniów chętnych do odbycia praktyk i staży zawodowych na adres: k.mykowska@pomorskie.eu.

O kolejnych edycjach wsparcia w postaci praktyk i staży zawodowych dla uczniów, obejmujących również wakacje w 2018 roku, poinformujemy Państwa na przełomie kwietnia i maja 2018 roku.

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020). Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk