Laboratorium - Stock Photo

Informacja dotycząca Rankingu wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018

Fot. ©Depositphotos/alexraths
25.10.2017
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
25.10.2017

Departament Edukacji i Sportu informuje, że zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018.

Ranking i rekomendacje dotyczące stypendium finansowanych ze środków budżetu samorządu województwa oraz współfinasowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk