SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Szkolnictwo Zawodowe - grafika

Zakończono nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół zawodowych

28.09.2017
Katarzyna Mykowska
Katarzyna
Mykowska
AUTOR
Katarzyna Mykowska
Katarzyna
Mykowska
28.09.2017

Stypendia przyznawane są w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych". Stypendia dedykowane są wyłącznie uczniom zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upłynął w dniu 15 września 2017 r. Informujemy, że do Departamentu Edukacji i Sportu wpłynęło ponad 1416 wniosków.

Obecnie trwa ocena złożonych wniosków.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk