SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Wykorzystaj dobrze wakacje i podnieś swoje kwalifikacje!

Wykorzystaj dobrze wakacje i podnieś swoje kwalifikacje!

09.06.2017
Urszula Abucewicz
Urszula
Abucewicz
AUTOR
Urszula Abucewicz
Urszula
Abucewicz
09.06.2017

Chcesz zostać fryzjerem? Mechanikiem samochodowym? A może kelnerem? Wakacje to dobry czas, żeby zdobyć praktyczne umiejętności. Wakacyjne staże lub praktyki to również okazja poznania kultury przedsiębiorstwa w danej branży. A może zamiast jednego miesiąca pracodawca dostrzeże w Tobie potencjał i zaproponuje Ci pracę na dłużej? Zachęcamy uczniów szkół zawodowych do wzięcia udziału w praktykach i stażach zawodowych, które będą realizowane u pracodawców. Aby skorzystać z płatnych praktyk, zgłoszenia należy przesyłać do 26 czerwca.

Już niebawem uczniowie szkół zawodowych rozpoczną praktyki i staże zawodowe, które będą realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

Prosimy dyrektorów szkół zawodowych o przekazanie listy uczniów, którzy chcą skorzystać z programu praktyk i staży zawodowych podczas tegorocznych wakacji (ewentualnie do połowy października br.).

Najważniejsze informacje:
– długość praktyki/stażu dla jednego ucznia: 150 godzin,
– wynagrodzenie dla ucznia (płatne po odbyciu 150 godzin praktyki/stażu): 900 zł netto,
– na czas praktyki/stażu uczniowi zostanie zapewnione m.in.:
• szkolenie BHP i PPOŻ,
• opieka pracownika zakładu,
• ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od NNW,
• w przypadku dojazdów do pracodawcy – zwrócony zostanie koszt biletów,
• odzież robocza (stosownie do zakresu wykonywanej pracy).

Warto dodać, że praktyka bądź staż będą realizowane u lokalnego pracodawcy.

Osoby chętne do udziału w praktyce/stażu prosimy o skontaktowanie się z dyrektorami szkół zawodowych lub bezpośrednio z pracownikami biura projektu (tel. 58 32 68 426, 58 32 68 421, 58 32 68 428, e-mail: k.mykowska@pomorskie.eu).

Listy uczniów chętnych do odbycia praktyk i staży zawodowych prosimy przesłać na adres: k.mykowska@pomorskie.eu w terminie do 26 czerwca br. Wzór takiego wykazu – publikujemy tutaj.

Warto pamiętać, że wzięcie udziału w praktykach w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, jest dodatkowo punktowane i brane pod uwagę na etapie oceny wniosków o uzyskanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla uczniów szkół zawodowych.

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020).

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk