SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Szkolnictwo Zawodowe - grafika

Druga transza stypendium na rok szkolny 2016/2017 została wypłacona

05.05.2017
Katarzyna Mykowska
Katarzyna
Mykowska
AUTOR
Katarzyna Mykowska
Katarzyna
Mykowska
05.05.2017

Uczniom szkół zawodowych, którym przyznano stypendium na rok szkolny 2016/2017 w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" przekazano II, czyli ostatnią w tym roku szkolnym, transzę stypendium w wysokości 1250 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 wsparciem stypendialnym w ramach projektu objętych zostało 412 uczniów pomorskich szkół zawodowych.

Każdy z nich otrzymuje łączną kwotę w wysokości 2500 zł.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk