SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Szkolnictwo Zawodowe - grafika

Przypomnienie dot. spełniania warunków dla stypendystów w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

19.04.2017
Katarzyna Mykowska
Katarzyna
Mykowska
AUTOR
Katarzyna Mykowska
Katarzyna
Mykowska
19.04.2017

Uprzejmie prosimy o ponowne przeanalizowanie zapisów Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego pod kątem spełniania warunków przez uczniów, którym w roku szkolnym 2016/2017 przyznano stypendium w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych".

II transza stypendium nie zostanie wypłacona uczniowi, któremu przyznano stypendium na rok 2016/2017, w przypadku kiedy:

  • nie jest już mieszkańcem województwa pomorskiego,
  • w roku szkolnym 2016/2017 nie kontynuuje nauki w szkole zawodowej,
  • zrezygnuje z otrzymywania wsparcia.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, prosimy, aby:

  • dyrektor szkoły albo jego zastępca lub
  • pełnoletni uczeń-stypendysta lub
  • rodzic albo opiekun prawny niepełnoletniego ucznia-stypendysty

pisemnie poinformował o tym fakcie Departament Edukacji i Sportu.

Informację taką należy przekazać do Departament Edukacji i Sportu w terminie do 14 dni od dnia jej powzięcia.

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Edukacji i Sportu – projekt 3.3.2 (szkolnictwo zawodowe)

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego (§ 11).

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk