SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Uścisk dłoni - biznes - Stock Photo

Przypomnienie dot. przeznaczenia stypendium przyznanego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

02.03.2017
Katarzyna Mykowska
Katarzyna
Mykowska
AUTOR
Katarzyna Mykowska
Katarzyna
Mykowska
02.03.2017

Przypominamy, że stypendium, które zostało przyznane uczniom szkół zawodowych w ramach projektu należy przeznaczyć na cele edukacyjne związane z kształceniem zawodowym.

Jednocześnie nauczyciel sprawujący opiekę dydaktyczną nad stypendystą wspiera ucznia nie tylko w osiąganiu jak najlepszych rezultatów, ale również w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk