Koszykarze - Stock Photo

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2017”

Fot. ©Depositphotos/alexraths
03.02.2017
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
03.02.2017

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 85/207/17 z dnia 31 stycznia 2017 r., otwartego konkursu pod nazwą „Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2017"

Treść uchwały 85/207/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. wraz z listą beneficjentów (będącą załącznikiem do niej) do stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W razie pytań dotyczących wyników lub podpisywania odpowiednich umów prosimy o kontakt: Paweł Jęcek, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 849.

Załącznik do ogłoszenia:

Uchwała Nr 85/207/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk