STYPENDIA 2015/2016 i 2016/2017
Dzieci w szkole - Stock Photo

Stypendia na rok szkolny 2016/2017 zostały rozdane

22.12.2016
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
22.12.2016

14 grudnia 2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1 odbyła się uroczysta gala, w trakcie której między innymi 415 uczniom szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych przyznane zostały stypendia na rok szkolny 2016/2017. Stypendia realizowane są przez Departament Edukacji i Sportu w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017".

Podczas Konferencji Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wyróżnił 60 stypendystów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli wysokie wyniki w nauce i odnieśli inne sukcesy związane z udziałem w konkursach, olimpiadach i turniejach. Marszałek Województwa Pomorskiego skierował również wyrazy uznania do nauczycieli – opiekunów stypendystów oraz rodziców za wspieranie rozwoju talentów, kształtowanie osobowości i przygotowanie uczniów do dalszego zdobywania wiedzy.

Stypendyści, którzy w minionym roku szkolnym wykazali się szczególnymi osiągnięciami związanymi z realizacją Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia, w ramach wyróżnienia, mieli okazję uczestniczyć w tygodniowym obozie naukowym w Szklarskiej Porębie zorganizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Serdecznie dziękujemy licznie przybyłym gościom za udział w uroczystej gali.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk