PROGRAM DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW
Uczeń przy tablicy - Stock Photo

Stypendia finansowane z budżetu województwa pomorskiego

30.11.2016
Urszula Abucewicz
Urszula
Abucewicz
AUTOR
Urszula Abucewicz
Urszula
Abucewicz
30.11.2016

Departament Edukacji i Sportu informuje, że zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego" finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego

29 listopada Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1210/192/16 w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2016/2017 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego” finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego.

Lista Uprawnionych w załączeniu.

Zgodnie z § 10 Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców województwa pomorskiego, w terminie 7 dni od udostepnienia imiennej listy, Uprawniony zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

1) Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki;
2) Formularz danych Uprawnionego.

Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub za pośrednictwem poczty: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie do 7 grudnia 2016 roku.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk