NAUCZYCIEL POMORZA
Nauczyciel Pomorza - wręczenie nagród

Nauczyciel Pomorza 2016 uczy w Słupsku

Fot. Sławomir Lewandowski
18.11.2016
Szymon Skura
Szymon
Skura
AUTOR
Szymon Skura
Szymon
Skura
18.11.2016

Piotr Sikorski, nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, został zwycięzcą organizowanego przez marszałka województwa pomorskiego konkursu „Nauczyciel Pomorza Roku 2016". Tytuł ten marszałek Mieczysław Struk przyznał po raz pierwszy podczas V Forum Pomorskiej Edukacji, które odbyło się 9 listopada 2016 r. w Gdańsku.

Konkurs „Nauczyciel Pomorza” został zorganizowany z myślą o najwybitniejszych pedagogach, których umiejętność wszechstronnego kształtowania osobowości uczniów – odpowiedzialnych obywateli naszego regionu, zasługuje na wyróżnienie oraz promocję wśród mieszkańców Pomorza.

Celem przeprowadzonego w tym roku po raz pierwszy konkusu było uhonorowanie nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa pomorskiego. Tych, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny: intetektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego całego regionu.

Na ogłoszony przez marszałka konkurs wpłynęło 110 wniosków. Oceniała je komisja, w skład której weszli przedstawiciele: Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Rady Oświatowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, nauczycielskich związków zawodowych, rodziców oraz środowiska akademickiego, organizacji pracodawców, a także mediów.

Do tytułu laureata konkursu komisja rekomendowała 10 nauczycieli. Z tego grona marszałek województwa pomorskiego wskazał Piotra Sikorskiego, który poza tytułem Nauczyciela Pomorza Roku 2016, otrzymał także pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną. Nagrody trafiły także do czterech wyróżnionych w konkursie nauczycieli.

W następnych latach planowane są kolejne edycje tego konkursu.

Oto wyróżnieni pedagodzy:

Nauczyciel Pomorza Roku 2016

Piotr Sikorski – nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, w zawodzie od 28 lat, członek prezydenckiej Rady Edukacji; entuzjasta nowych technlogii, które wykorzystuje w codziennej pracy dydaktycznej; jego atutem jest umiejętność zarażania uczniów pasją poznawczą oraz uwrażliwiania na problemy społeczne – jego uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych, a także angażują się w pomaganie innym.

Piotr Sikorski od lat jest opiekunem Klubu Europejczyka i Szkolnego Klubu Podróżnika, współorganizuje pikniki naukowe i gry miejskie oraz dabaty poświęcone bieżącym wydarzeniom; jest także autorem publikacji „Zapiski starszego belfra”, zawierającej wskazówki i porady metodyczne dla nauczycieli, a także przykładowe programy wychowawcze.

Nauczyciele, którzy otrzymali wyróżnienie w konkursie „Nauczyciel Pomorza”
(w kolejności alfabetycznej)

  • Felicja Baska-Borzyszkowska – nauczycielka języka kaszubskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach, w zawodzie od 45 lat, członek Rady Języka Kaszubsiego i Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego; co roku wielu jej uczniów zdaje język kaszubski na egzaminie maturalnym. Felicja Baska-Borzyszkowska jest doradcą metodycznym języka kaszubskiego, opracowuje programy nauczania, prowadzi zajęcia ze studentami przygotowującymi się do uczenia języka kaszubskiego oraz organizuje konkursy i turnieje skierowane zarówno do uczniów, jak i osób dorosłych zainteresowanych językiem kaszubskim. Wyróżniona nauczycielka to niestrudzona propagatoraka kultury i tradycji Kaszub, potrafiąca swoim entuzjazmem zarazić kolejne pokolenia wychowanków.
  • Tadeusz Chądzyński – nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości, wicedyrektor VIII Liceum Ogólnoształcącego w Gdańsku, autor wielu innowacji pedagogicznych wspierających edukację ekonomiczną młodych Polaków, stale współpracujący z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości; jego uczniowie od wielu lat zajmują czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania Firmą oraz w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Tadeusz Chądzyński działa na rzecz środowiska lokalnego we współpracy ze stowarzyszeniem Nasze Siedlce, angażuje się w organizację festynów, konkursów i turniejów sportowych, a we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Siedlec uczestniczy w programie „Akademia bezpiecznego seniora”.
  • Anna Niemczynowicz – pedagog szkolny w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, w zawodzie od 15 lat, lider szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego; autorka programu „Gdyńska Giełda Wolontariatu”– od lat inspirująca młodzież do aktywności społecznej. Anna Niemczynowicz nie tylko osobiście angażuje się w akcje społeczne (np. „Rower dla każdego” – tandemowe wycieczki po Gdyni osób niepełnosprawnych w asyście wolontariuszy, „Żagle Pomocy” – zbiórki żywności i odzieży na rzecz uchodźców z Donbasu), lecz potrafi włączyć w te działania gdyńską młodzież – jej podopieczni otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia za różnorodną aktywność na polu społecznym.
  • Danuta Pioch – nauczycielka języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Mojszu, w zawodzie od 34 lat, wiceprezes Zrzeszenia Kszubsko-Pomorskiego i przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego, pełni funkcję doradcy metodycznego języka kaszubskiego i edukacji regionalnej, współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną przy przygotowywaniu egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego; swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi nauczycielami i studentami przygotowującymi się do uczenia języka kaszubskiego. Danuta Pioch stale współpracuje z wieloma instytucjami kultury, działa, by upowszechniać kulturę i tradycję Kaszub.

Pozostali nauczyciele, którzy uzyskali rekomendacje komisji w konkursie „Nauczyciel Pomorza”
(w kolejności alfabetycznej)

  • Waldemar Kotowski
  • Justyna Prolejko
  • Ryszard Szubartowski
  • Ewa Szymańska
  • Agnieszka Tomasik

Podczas V Forum Pomorskiej Edukacji uroczyście ogłoszono także wyniki plebiscytu „Dziennika Bałtyckiego” „Nauczyciel na medal 2016″.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk