SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Uścisk Dłoni - biznes 2

Spotkanie informacyjne w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

24.10.2016
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
24.10.2016

Spotkanie odbędzie się dnia 3 listopada 2016 roku w budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (ul. Ołowianka 1) o godzinie 9:00.

Zapraszamy dyrektorów szkół zawodowych, kierowników kształcenia praktycznego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych na spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu planowanych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” form wsparcia uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad sprawowania opieki dydaktycznej nad stypendystami – uczniami uzdolnionymi w zakresie przedmiotów zawodowych.

Prosimy o mailowe potwierdzanie udziału do dn. 27 października br. (e-mail: k.mykowska@pomorskie.eu)

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk