SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Szkolnictwo Zawodowe - grafika

Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 3.3.1

14.04.2016
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
14.04.2016

15 kwietnia 2016 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • specyfika konkursu w ramach Poddziałania 3.3.1
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 3.3.1
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

Miejsce spotkania:
Sala Herbowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Link do spotkania

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk