WSPÓŁPRACA Z NGO
Uścisk dłoni - biznes - Stock Photo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

05.04.2016
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
05.04.2016

Zarząd Województwa Pomorskiego wskazał podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych i otrzymania dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego.

Zarząd Województwa Pomorskiego wskazał podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i otrzymania dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z Uchwałą 309/130/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2016 roku 41 organizacji pozarządowych otrzymało dotację na realizację 43 projektów na łączną kwotę 131 000 zł.

Pobierz: Wykaz podmiotów uprawnionych do realizacji zadań i otrzymania dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego w zakresie edukacji.

Najbliższy otwarty konkurs ofert będzie ogłoszony w IV kwartale 2016 r. lub I kwartale 2017 roku.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk