SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Uścisk Dłoni - biznes 2

Nabór na projekty zintegrowane

Fot. ©Depositphotos/ eddiephotograph
31.03.2016
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
31.03.2016

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach:

  • Poddziałania 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej RPO WP 2014-2020 (RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16) oraz
  • Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020 (RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16).

Oprac. KM

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk