SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Szkolnictwo Zawodowe - grafika

Spotkanie informacyjne dla organów prowadzących

Fot. ©Depositphotos/iqoncept
03.03.2016
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
03.03.2016

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu poświęconym projektom zintegrowanym (EFS i EFRR) w ramach Przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy.

Data spotkania: 10 marca 2015 r, godz. 11:00
Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, Sala Okrągła
Rejestracja elektroniczna: Rejestracja
Materiały ze spotkania informacyjnego

 

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk