WSPÓŁPRACA Z NGO
Student piszący notatki - Stock photo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic
23.02.2016
Monika Gawin
Monika
Gawin
AUTOR
Monika Gawin
Monika
Gawin
23.02.2016

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji w roku 2016.

Na podstawie Uchwały nr 1320/101/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. ogłasza się nabór ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji.

  • pierwszy termin naboru ofert

Ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.bip.pomorskie.eu/Article/get/id,54339.html

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk