SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Szkolnictwo Zawodowe - grafika

Trwa ocena merytoryczna końcowa zmodyfikowanych Koncepcji

Fot. ©Depositphotos/iqoncept
14.12.2015
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
14.12.2015

Komisja dokonuje obecnie oceny merytorycznej końcowej złożonych Koncepcji. Punkty przyznawane są zgodnie z definicją kryteriów i zasadami punktacji, które zostały określone w załączniku nr 4 do regulaminu konkursu. Komisja dokonuje także analizy porównawczej wszystkich złożonych Koncepcji.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk