SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Uczniowe piszący egzamin

Złożenie zmodyfikowanych koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego

Fot. ©Depositphotos/ pressmaster
08.12.2015
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
08.12.2015

Na podstawie ustaleń i wniosków komisji po drugiej turze prezentacji Koncepcji oraz zgodnie z § 6 ust. 10 regulaminu konkursu w listopadzie 2015 roku nastąpił etap składania zmodyfikowanych Koncepcji.

Wzór formularza zmodyfikowanej Koncepcji stanowi załącznik nr 2a do regulaminu konkursu. Złożone Koncepcje będą podlegały ocenie merytorycznej końcowej przeprowadzanej przez Komisję zgodnie z definicją kryteriów i zasadami punktacji określonymi w załączniku nr 4 do regulaminu konkursu, przy czym, zgodnie z § 6 ust. 12 regulaminu, Komisja dokona także analizy porównawczej wszystkich złożonych Koncepcji.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk