PROGRAM DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW
Stock Photo - studenci

Ranking wniosków o przyznanie stypendium

Fot. ©Depositphotos/shmeljov

Departament Edukacji i Sportu UMWP informuje, że 23 września 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji do spraw wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego, po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (dalej „Wniosków”), Komisja sporządziła Ranking, tj. listę Wniosków uszeregowanych pod względem liczby uzyskanych punktów odrębnie dla każdego etapu edukacyjnego oraz Rekomendację.

Ranking załącznik nr 1 Etap – szkoła podstawowa

Ranking załącznik nr 2 Etap – gimnazjum

Ranking załącznik nr 3 Etap – szkoła ponadgimnazjalna

Rekomendacja:
Komisja proponuje przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa:

  1. w wysokości 150 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy dla 3 uczniów z Etapu – szkoła podstawowa, którzy uzyskali największą liczbę punktów po ocenie merytorycznej (załącznik nr 1 Etap – szkoła podstawowa);
  2. w wysokości 200 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy dla 10 uczniów z Etapu – gimnazjum, którzy uzyskali największą liczbę punktów (załącznik nr 2 Etap – gimnazjum);
  3. w wysokości 300 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy dla 34 uczniów z Etapu – szkoła ponadgimnazjalna, którzy uzyskali największą liczbę punktów (załącznik nr 3 Etap – szkoła ponadgimnazjalna).

Stypendia zostały zaproponowane dla uczniów, którzy uzyskali min. 28 punktów po ocenie merytorycznej.

Ponadto Komisja rekomenduje przyznanie 3 Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego (w wysokości odpowiednio: 2000 zł, 1500 zł i 1000 zł) dla uczniów, którzy spełnili wymagania § 23 Regulaminu udzielenia pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Komisja oceniła unikatowość i liczbę osiągnięć nagrodzonych uczniów.

Jednocześnie Komisja zastrzega, iż liczba i wysokość proponowanych stypendiów i nagród uzależniona jest od dostępności środków finansowych, co oznacza konieczność zatwierdzenia stosownych zmian w budżecie województwa.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia opublikowania Rankingu, tj. do dnia 1.10.2015 r. Wnioskodawca może złożyć Podanie o ponowną ocenę merytoryczną Wniosku.

Biorąc pod uwagę Rekomendację Komisji, Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie w drodze uchwały decyzję w sprawie przyznania Stypendiów i Nagród. Informacja o przyznaniu Stypendiów i Nagród, zgodnie
z § 10 ust. 1 Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego, zostanie udostępniona w BIP.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk