Laboratorium - Stock Photo

Stypendia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Fot. ©Depositphotos/alexraths

W drugiej połowie września zostanie uruchomiony generator wniosków na stypendia dla studentów. Termin składania wniosków upływa 15 października 2015 r.

Zasady rekrutacji określone zostały w Uchwale nr 139/XI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego oraz Regulaminie.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów.

Dodatkowych informacji udziela:
Lidia Krajnik tel. 58 32 68 424; e-mail: l.krajnik@pomorskie.eu

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk