SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Uścisk Dłoni - biznes 2

Informacja dla pracodawców i organizacji pracodawców

Fot. ©Depositphotos/edhar yuralaits
26.08.2015
Szymon Skura
Szymon
Skura
AUTOR
Szymon Skura
Szymon
Skura
26.08.2015

W ramach konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego, organy prowadzące szkoły oraz placówki prowadzące kształcenie zawodowe będą prezentowały swoje koncepcje przed komisją konkursową.

Szanowni Państwo, Pracodawcy i Organizacje Pracodawców,
w związku z realizacją przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” oraz ogłoszonym w dn. 1 czerwca br. konkursem na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach ww. przedsięwzięcia, informujemy, że we wrześniu br. organy prowadzące szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe będą prezentowały swoje koncepcje przed komisją konkursową.

Podczas prezentacji koncepcji zasadny jest udział pracodawców/przedstawicieli pracodawców, których współpraca z danym organem prowadzącym w obszarze kształcenia zawodowego wpływa na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.
Gdyby wyrazili Państwo zainteresowanie Swoim udziałem w prezentacjach, prosimy o kontakt z danym organem prowadzącym.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk