SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Puzzle - Stock Photo

Zakończono nabór koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego

Fot. ©Depositphotos/ Dan Barbalata
24.08.2015
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
24.08.2015

Informujemy, że w ramach konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" wpłynęły 24 koncepcje.

Wszystkie koncepcje spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk