SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Wykres - Stock Photo

Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów województwa pomorskiego w kontekście rozwoju kluczowych branż regionu

Fot. ©Depositphotos/parfta
23.06.2015
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
23.06.2015

W opracowaniu przedstawiono zidentyfikowane w dokumentach strategicznych branże o największym potencjale rozwoju w ujęciu powiatowym.

Zawarte w opracowaniu dane dotyczące potencjału gospodarczego poszczególnych powiatów zostały pozyskane wyłącznie z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS). Na podstawie szczegółowej analizy, stosowanej w polskiej statystyce ekonomicznej, sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dokonano zestawienia branż z podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w województwie pomorskim.

Należy dodać, że podstawą do określenia hierarchii branż w powiatach województwa pomorskiego, ze względu na brak innych danych niż dostępne w BDL GUS, była liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, a nie liczba pracujących w poszczególnych branżach.

Plik do pobrania:

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk