SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Wykres - Stock Photo

Konkurs na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego

Fot. ©Depositphotos/parfta
23.06.2015
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
23.06.2015

Konkurs skierowany jest do organów prowadzących szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, które to organy prowadzące mają siedzibę i działają na terenie województwa pomorskiego.

Zidentyfikowane w wyniku Konkursu koncepcje będą stanowiły podstawę do ustalenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego zakresu przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”.

Departament Edukacji i Sportu na podstawie Uchwały Nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie)1), jest odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. Celem przedsięwzięcia strategicznego jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych polegające na stymulowaniu organów prowadzących do wzmacniania tych szkół oraz kierunków kształcenia, które odpowiadają lokalnym i regionalnym potrzebom.

1) Z późn. zm.

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Mykowska, tel: 58 32 68 426, e-mail: k.mykowska@pomorskie.eu

Dokumentacja konkursowa

RPS Aktywni Pomorzanie

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk