WSPÓŁPRACA Z NGO
Uścisk dłoni - biznes - Stock Photo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Fot. ©Depositphotos/ depositedhar
21.04.2015
Monika Gawin
Monika
Gawin
AUTOR
Monika Gawin
Monika
Gawin
21.04.2015

Zarząd Województwa Pomorskiego wskazał podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych i otrzymania dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego.

W roku 2015 na podstawie uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego (Uchwała Nr 348/34/15 ZWP z dnia 21 kwietnia 2015 r.) 37 organizacji pozarządowych otrzymało dotacje na kwotę ogółem 131 000 zł.

Pobierz: Wykaz podmiotów uprawnionych do realizacji zadań i otrzymania dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego w zakresie edukacji.

Najbliższy otwarty konkurs ofert będzie ogłoszony w IV kwartale 2015 r. lub I kwartale 2016 r.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk