Aktualności

Złożenie zmodyfikowanych koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/ pressmaster

Na podstawie ustaleń i wniosków komisji po drugiej turze prezentacji Koncepcji oraz zgodnie z § 6 ust. 10 regulaminu konkursu w listopadzie 2015 roku nastąpił etap składania zmodyfikowanych Koncepcji.

Wzór formularza zmodyfikowanej Koncepcji stanowi załącznik nr 2a do regulaminu konkursu. Złożone Koncepcje będą podlegały ocenie merytorycznej końcowej przeprowadzanej przez Komisję zgodnie z definicją kryteriów i zasadami punktacji określonymi w załączniku nr 4 do regulaminu konkursu, przy czym, zgodnie z § 6 ust. 12 regulaminu, Komisja dokona także analizy porównawczej wszystkich złożonych Koncepcji.

view szablon artykułu

Polecamy

Audycja Radia Gdańsk

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".

Spoty

KONTAKT

ZESPÓŁ DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

     
Adres: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Beata Widera, tel.: 58 32 68 421
ul. Jana Augustyńskiego 2, ul. Okopowa 21/27, Anna Kałuża, tel.: 58 32 68 428
80-819 Gdańsk 80-810 Gdańsk Sylwia Demczuk, tel.: 58 32 68 428
e-mail: des@pomorskie.eu    
     

Projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)