Aktualności

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2019/2020 przyznane

Ludzie
Fot. ©Depositphotos/shmeljov

17 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1061/199/20 w sprawie przyznania i ustalenia wysokości Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2019/2020.
Zgodnie z § 13 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego w terminie 7 dni od udostępnienia imiennej listy, Stypendysta zobowiązany jest do złożenia Formularza danych Uprawnionego (załącznik).
Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub za pośrednictwem poczty: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie do 27 listopada 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Uchwała wraz z załącznikiem (Listą Uprawnionych) została opublikowana w BIP: https://www.bip.pomorskie.eu/a,64404,ogloszenie-8220.html
view szablon artykułu

KONTAKT

PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNYCH UCZNIÓW

     
Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Monika Gawin, tel.: 58 32 68 419
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Katarzyna Biełuszko, tel.: 58 32 68 424
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, Krystian Zdziennicki, tel.: 58 32 68 457
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk