Aktualności

Stypendia finansowane z budżetu województwa pomorskiego

Fot. ©Depositphotos/Maya Kruchenkova

Departament Edukacji i Sportu informuje, że zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego" finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego

29 listopada Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1210/192/16 w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2016/2017 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego" finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego.

Lista Uprawnionych w załączeniu.

Zgodnie z § 10 Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców województwa pomorskiego, w terminie 7 dni od udostepnienia imiennej listy, Uprawniony zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

1) Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki;
2) Formularz danych Uprawnionego.

Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub za pośrednictwem poczty: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie do 7 grudnia 2016 roku.

view szablon artykułu

KONTAKT

PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNYCH UCZNIÓW

     
Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Monika Gawin, tel.: 58 32 68 419
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Katarzyna Biełuszko, tel.: 58 32 68 424
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, Krystian Zdziennicki, tel.: 58 32 68 457
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk