Aktualności

Samorząd Województwa Pomorskiego jest współorganizatorem IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii”

Konkurs
Fot. ©Depositphotos/Maya Kruchenkova

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii" to ogólnopolski, cykliczny konkurs wiedzy historycznej, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski lat 1970-1990, ale też wzrost poczucia przynależności i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy historycznej. Ponadto ukierunkowanie tematyczne Konkursu utrwala w uczniach poczucie przynależności do regionu i kraju.

Organizatorem konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii" jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku.

Uznając znaczenie działań wynikających z przynależności do regionu, w którym działalność Solidarności doprowadziła do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej, Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera merytorycznie Fundację Centrum Solidarności w organizacji pomorskiego etapu wojewódzkiego konkursu, a także współfinansuje koszty konkursu związane z udziałem laureatów 16 wojewódzkich etapów w wizycie studyjnej w Gdańsku w dniach 20-22 kwietnia br. oraz udziałem trzech laureatów z województwa pomorskiego w etapie ogólnopolskim konkursu we Wrocławiu w dniach 7-8 czerwca br.

Pomorski etap wojewódzki konkursu zostanie przeprowadzony 15 marca br. o godzinie 10.00 w historycznej Sali BHP, obok Placu Solidarności w Gdańsku.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu można zapoznać się na stronie Fundacji – www.olimpiadasolidarnosci.pl.

Cele i planowane rezultaty Konkursu wpisują się w cele Strategii Rozwoju Województwa 2020, związane z rozwojem kompetencji kluczowych młodzieży oraz wzmocnieniem regionalnej wspólnoty kulturowej
i obywatelskiej (Cel strategiczny 2. Aktywni mieszkańcy), a tym samym w cele Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie w obszarze kapitału społecznego oraz edukacji (Cel szczegółowy 2. Wysoki poziom kapitału społecznego i Cel szczegółowy 3. Efektywny system edukacji).

view szablon artykułu