Aktualności

Ruszyła V edycja konkursów „Razem do zawodu” dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

Ludzie
Fot. ©Depositphotos/ mandygodbehear

W ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostało ogłoszonych pięć konkursów dla uczniów szkół zawodowych z obszaru województwa pomorskiego.

Konkurs zawodowy jest szansą na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy dla jego uczestników, a także umożliwia zaprezentowanie talentów i predyspozycji zawodowych młodych Pomorzan.

Prace konkursowe wykonywane są w metodą projektu edukacyjnego przy wykorzystaniu wiedzy oraz umiejętności nabywanych w trakcie nauki. Dodatkowo konkursy przyczyniają się do podniesienia prestiżu szkolnictwa zawodowego
i zachęcenia uczniów szkół podstawowych do podejmowania dalszej nauki właśnie w tego typu szkołach.

Zespoły złożone z 3-5 uczniów mogą przygotowywać prace związane z jedną
z branż kluczowych dla rozwoju regionu:

  • ICT i elektronika,
  • Transport, logistyka i motoryzacja i Przemysł morski,
  • Turystyka, sport i rekreacja i Przemysł spożywczy,
  • Budownictwo, Meblarstwo oraz Energetyka i ekoenergetyka,
  • Chemia lekka i Środowisko.

Zajęcie 1, 2, 3 miejsca lub uzyskanie wyróżnienia w ramach ww. konkursów – oprócz nagród w postaci bonów finansowych przeznaczonych na zakup pomocy edukacyjnych – daje możliwość zyskania przez uczniów ubiegających się
o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" na rok szkolny 2021/2022 dodatkowych punktów (5 pkt).

Termin zgłoszeń zespołów projektowych przez organy prowadzące szkoły
i placówki systemu oświaty upływa 29 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz regulaminy poszczególnych konkursów znajdują się na stronie internetowej organizatora konkursów - Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza: LINK

Zachęcamy do udziału w konkursach!

view szablon artykułu

Polecamy

Audycja Radia Gdańsk

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".

Spoty

KONTAKT

ZESPÓŁ DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

     
Adres: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Beata Widera, tel.: 58 32 68 421
ul. Jana Augustyńskiego 2, ul. Okopowa 21/27, Anna Kałuża, tel.: 58 32 68 428
80-819 Gdańsk 80-810 Gdańsk Sylwia Demczuk, tel.: 58 32 68 428
e-mail: des@pomorskie.eu    
     

Projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)