O projekcie

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej - III edycja" jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym uczniowie branżowych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 7 050 000,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 5 992 500,00 zł

Sprawy bieżące

Rankingi wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2021/2022

Szkoła
Fot. ©Depositphotos/fikmik

Departament Edukacji i Sportu informuje, że zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2021/2022.

Ranking i rekomendacje dotyczące stypendium  finansowanych ze środków budżetu samorządu województwa oraz współfinasowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w ramach projektu "Pomorski program pomocy stypendialnej - III edycja" zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

  • Ogłoszenie nr 78/21 - stypendia finansowane z budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2019/2020 [LINK];
  • Ogłoszenie nr 77/21 - stypendia w ramach projektu pn.: "Pomorski program pomocy stypendialnej - III edycja" na rok szkolny 2020/2021 [LINK].
view szablon artykułu

Widok zawartości stron

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Celmer, tel.: 58 32 68 425
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Izabela Weinberger, tel.: 58 32 68 813
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,  
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk  

Logo RPO WP