O projekcie

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017" jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 3 464 000,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 944 400,00 zł

Program pomocy stypendialnej

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/ gpointstudio

Konferencja w ramach projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017"

W dniu 9 lutego 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza na konferencję, podczas której zostaną wręczone stypendia na rok szkolny 2015/2016. Konferencja rozpocznie się o godzinie 11.30 w gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (ul. Ołowianka 1). Zaproszenie kierujemy w szczególności do dyrektorów szkół, uczniów – stypendystów projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016", ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli pełniących rolę opiekunów stypendystów w roku szkolnym 2015/2016.

Mapa dojazdu:

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

view szablon artykułu

Terminy

  • 30 czerwca 2017 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2016/2017.

KONTAKT

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

     
Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Celmer, tel.: 58 32 68 425
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Kamila Kargulewicz, tel.: 58 32 68 813
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,  
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk