Aktualności

Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów województwa pomorskiego w kontekście rozwoju kluczowych branż regionu

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/parfta

W opracowaniu przedstawiono zidentyfikowane w dokumentach strategicznych branże o największym potencjale rozwoju w ujęciu powiatowym.

Zawarte w opracowaniu dane dotyczące potencjału gospodarczego poszczególnych powiatów zostały pozyskane wyłącznie z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS). Na podstawie szczegółowej analizy, stosowanej w polskiej statystyce ekonomicznej, sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dokonano zestawienia branż z podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w województwie pomorskim.

Należy dodać, że podstawą do określenia hierarchii branż w powiatach województwa pomorskiego, ze względu na brak innych danych niż dostępne w BDL GUS, była liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, a nie liczba pracujących w poszczególnych branżach.

 

Plik do pobrania:

 

Logo RPO

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

view szablon artykułu

Polecamy

Audycja Radia Gdańsk

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".

Spoty

KONTAKT

ZESPÓŁ DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

     
Adres: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Beata Widera, tel.: 58 32 68 421
ul. Jana Augustyńskiego 2, ul. Okopowa 21/27, Anna Kałuża, tel.: 58 32 68 428
80-819 Gdańsk 80-810 Gdańsk Sylwia Demczuk, tel.: 58 32 68 428
e-mail: des@pomorskie.eu    
     

Projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)