Aktualności

Podpisanie listów intencyjnych w ramach projektu Zdolni z Pomorza

$image_alt

Podpisanie listów intencyjnych dotyczące wspólnej realizacji przedsięwzięcia Zdolni z Pomorza, wynikającego ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Samorząd województwa pomorskiego chce na ten cel przeznaczyć 32 mln zł.

Wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki podpisał w poniedziałek ze starostami oraz rektorami pomorskich uczelni listy intencyjne dotyczące wspólnej realizacji przedsięwzięcia Zdolni z Pomorza, wynikającego ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Samorząd województwa pomorskiego chce na ten cel przeznaczyć 32 mln zł. Uroczystość odbyła się 6 lipca br.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją realizowanego w latach 2007-2013 innowacyjnego projektu pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki",  zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Poprzednie edycje projektu pokazały, że dzięki niemu korzystają przede wszystkim uczniowie, dlatego cieszę się, że wspólnie będziemy kontynuować to, co naprawdę dobrze się sprawdziło – mówił wicemarszałek Krzysztof Trawicki

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki i Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak / Fot. Sławomir Lewandowski

Listy intencyjne są kolejnym krokiem do systemowego wspierania najzdolniejszych uczniów z naszego województwa. Na bazie doświadczeń realizowanego projektu, który wsparciem objął ponad 1500 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, a także niemal 200 nauczycieli, w ramach przedsięwzięcia strategicznego rozszerzony zostanie zakres wsparcia uczniów o nowe dziedziny: przyrodnicze i humanistyczne. Poszerzony zostanie również katalog form wsparcia uczniów uzdolnionych – obok dodatkowych zajęć pozaszkolnych, obozów naukowych, spotkań akademickich i opieki mentorskiej planuje się zajęcia dedykowane wybranej grupie uzdolnionych uczniów, przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, warsztaty naukowe i wizyty w innowacyjnych zakładach pracy, nowoczesnych laboratoriach itp. Dodatkowe wsparcie otrzymają również nauczyciele pracujący z uczniem zdolnym.

Wartość projektu, planowanego na lata 2015-2022, wynosi 32 mln złotych. Środki na jego realizację zostały zabezpieczone w  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020.

view szablon artykułu