Aktualny nabór na stypendia - rok szkolny 2018/2019

Podpisanie listów intencyjnych w ramach projektu Zdolni z Pomorza

$image_alt

Podpisanie listów intencyjnych dotyczące wspólnej realizacji przedsięwzięcia Zdolni z Pomorza, wynikającego ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Samorząd województwa pomorskiego chce na ten cel przeznaczyć 32 mln zł.

Wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki podpisał w poniedziałek ze starostami oraz rektorami pomorskich uczelni listy intencyjne dotyczące wspólnej realizacji przedsięwzięcia Zdolni z Pomorza, wynikającego ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Samorząd województwa pomorskiego chce na ten cel przeznaczyć 32 mln zł. Uroczystość odbyła się 6 lipca br.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją realizowanego w latach 2007-2013 innowacyjnego projektu pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki",  zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Poprzednie edycje projektu pokazały, że dzięki niemu korzystają przede wszystkim uczniowie, dlatego cieszę się, że wspólnie będziemy kontynuować to, co naprawdę dobrze się sprawdziło – mówił wicemarszałek Krzysztof Trawicki

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki i Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak / Fot. Sławomir Lewandowski

Listy intencyjne są kolejnym krokiem do systemowego wspierania najzdolniejszych uczniów z naszego województwa. Na bazie doświadczeń realizowanego projektu, który wsparciem objął ponad 1500 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, a także niemal 200 nauczycieli, w ramach przedsięwzięcia strategicznego rozszerzony zostanie zakres wsparcia uczniów o nowe dziedziny: przyrodnicze i humanistyczne. Poszerzony zostanie również katalog form wsparcia uczniów uzdolnionych – obok dodatkowych zajęć pozaszkolnych, obozów naukowych, spotkań akademickich i opieki mentorskiej planuje się zajęcia dedykowane wybranej grupie uzdolnionych uczniów, przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, warsztaty naukowe i wizyty w innowacyjnych zakładach pracy, nowoczesnych laboratoriach itp. Dodatkowe wsparcie otrzymają również nauczyciele pracujący z uczniem zdolnym.

Wartość projektu, planowanego na lata 2015-2022, wynosi 32 mln złotych. Środki na jego realizację zostały zabezpieczone w  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020.

view szablon artykułu

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019

Do 16 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.


Stypendia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” na rok szkolny 2018/2019

Do 16 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.


Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2018/2019

Do 16 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.


Święto Kawalerii – lekcja żywej historii

Festyn Kawaleryjski w Stadzie Ogierów, inscenizacja historyczna, „Opowieści kawaleryjskie" oraz wystawa sprzętu wojskowego. 2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich świętuje podwójnie, włączając się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zapraszamy do Starogardu Gdańskiego w dniach 9-10 czerwca.

Prawie 200 uczniów z Pomorza wzięło udział w konkursie projektów „Razem do zawodu”. Zobacz, kto był najlepszy [LISTA LAUREATÓW]

Czy można bezprzewodowo obsługiwać żurawia? Jak wygląda mały pływający dom ekologiczny? Czy strumień światła wystarczy, by sterować pojazdem? Na te i wiele innych pytań z zakresu elektroniki, motoryzacji, turystyki i budownictwa odpowiedzieli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Pomorza – laureaci konkursu „Razem do zawodu".

Ponad 600 uczniów z województwa pomorskiego odbędzie praktyki i staże zawodowe u pracodawców

Uczniowie pomorskich szkół zawodowych w ramach projektu realizują praktyki i staże zawodowe. Wymiar praktyki/stażu na jednego ucznia wynosi 150 godzin. Praktyka/staż wykracza poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego wynikający z podstawy programowej kształcenia zawodowego. Wynagrodzenie dla ucznia (płatne po odbyciu 150 godzin praktyki/stażu) wynosi 900 zł.

Stypendium dla uczniów szkół zawodowych - przypomnienie

Przypominamy, że stypendium, które zostało przyznane uczniom szkół zawodowych na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu należy przeznaczyć na cele edukacyjne związane z kształceniem zawodowym.

Twój pedagog jest wyjątkowy? Zgłoś go do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2018”

Twój nauczyciel ma świetny kontakt z uczniami? Pomaga rozwijać talenty? Motywuje do nauki i prowadzi zajęcia z pasją? Zgłoś go do konkursu „Nauczyciel Pomorza". Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 29 czerwca.

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii - już po raz piąty

Już po raz piąty Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku organizuje konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii".

Poznają branżę od podszewki. Wizyty studyjne uczniów na uczelniach i u potencjalnych pracodawców

Jak przebiegają notowania spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych? Jakie cechy powinien mieć przedsiębiorca? Jaką ścieżką kariery podążyć? W jakiej branży pracować, ale też na jakich warunkach? Założyć własną firmę? Czy pracować na etacie? Na takie pytania szukali odpowiedzi uczniowie techników pomorskich szkół, biorąc udział w wizytach studyjnych u przedsiębiorców, na wyższych uczelniach czy zdobywając konkretne informacje na temat rynku pracy w Urzędzie Statystycznym.

Regulamin - stypendia 2018/2019

Polecamy

Projekt Zdolni z Pomorza

Wyszukiwarka szkół zawodowych i kursów

Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie

Instytut Badań Edukacyjnych

Wykaz branż kluczowych określonych dla powiatów województwa pomorskiego

Wykaz zawodów szkolnictwa zawodowego w poszczególnych branżach kluczowych