Ogłoszenia i informacje

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych

Podpis
Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach.

Nabór ofert będzie trwał od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r.

Wypełnienie formularza ofertowego możliwe jest wyłącznie poprzez platformę www.witkac.pl - formularz ofertowy zostanie udostępniony 22 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały
nr 127/24/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach.

Informacje o konkursie pod adresem: https://bip.pomorskie.eu/a,60934,ogloszenie-1419.html

Aktualizacja - 26 marca 2019 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, iż uchwałą nr 266/33/19 z dnia 26 marca 2019 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego  w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach.
Więcej informacji: https://www.bip.pomorskie.eu/a,61116,ogloszenie-2319.html

view szablon artykułu