Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - dodatkowy termin

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Zarząd Województwa Pomorskiego wyznaczył dodatkowy termin na składanie ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji w roku 2016.

Zarząd Województwa Pomorskiego wyznacza dodatkowy termin składania ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji.

Oferty konkursowe należy składać w terminie od 23 lutego do 15 marca 2016 r.
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45
bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ".

Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu.

Do pobrania:

  1. uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 172/119/16 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu;
  2. załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie o konkursie grantowym na rok 2016;
  3. załącznik nr 2 do uchwały – formularz oferty na 2016.
view szablon artykułu