Ogłoszenia i informacje

Oferta na realizację projektu

Podpis
Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Opracowanie Programu wsparcia Liderów Młodzieżowych oraz Programu wsparcia Opiekunów Liderów Młodzieżowych".

Nabór ofert trwa od 15.09.2021 r. do 06.10.2021 r.

Z warunkami konkursu można zapoznać się na stronie BIP UMWP - https://bip.pomorskie.eu/a,65959,ogloszenie-6721.html

Konkurs został unieważniony Uchwałą Nr 1023/296/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2021 roku.

W terminie składania ofert do Departamentu Edukacji i Sportu wpłynęły dwie oferty realizacji zadania publicznego. Żadna ze złożonych ofert nie spełniła wszystkich wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

https://bip.pomorskie.eu/a,66166,w-sprawie-uniewaznienia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2021-r-przez-organizacje-pozarzadow.html

 

view szablon artykułu