Aktualności

Konkurs na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/parfta

Konkurs skierowany jest do organów prowadzących szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, które to organy prowadzące mają siedzibę i działają na terenie województwa pomorskiego.

Zidentyfikowane w wyniku Konkursu koncepcje będą stanowiły podstawę do ustalenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego zakresu przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy".

Departament Edukacji i Sportu na podstawie Uchwały Nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie)1),  jest odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy". Celem przedsięwzięcia strategicznego jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych polegające na stymulowaniu organów prowadzących do wzmacniania tych szkół oraz kierunków kształcenia, które odpowiadają lokalnym i regionalnym potrzebom.

1) Z późn. zm.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Mykowska, tel: 58 32 68 426, e-mail: k.mykowska@pomorskie.eu

 

Dokumentacja konkursowa

RPS Aktywni Pomorzanie

view szablon artykułu

Polecamy

Audycja Radia Gdańsk

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".

Spoty

KONTAKT

ZESPÓŁ DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

     
Adres: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Beata Widera, tel.: 58 32 68 421
ul. Jana Augustyńskiego 2, ul. Okopowa 21/27, Anna Kałuża, tel.: 58 32 68 428
80-819 Gdańsk 80-810 Gdańsk Sylwia Demczuk, tel.: 58 32 68 428
e-mail: des@pomorskie.eu    
     

Projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)