Aktualności

Informacja dla pracodawców i organizacji pracodawców

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/edhar yuralaits

W ramach konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego, organy prowadzące szkoły oraz placówki prowadzące kształcenie zawodowe będą prezentowały swoje koncepcje przed komisją konkursową.

Szanowni Państwo, Pracodawcy i Organizacje Pracodawców,
w związku z realizacją przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" oraz ogłoszonym w dn. 1 czerwca br. konkursem na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach ww. przedsięwzięcia, informujemy, że we wrześniu br. organy prowadzące szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe będą prezentowały swoje koncepcje przed komisją konkursową.

Podczas prezentacji koncepcji zasadny jest udział pracodawców/przedstawicieli pracodawców, których współpraca z danym organem prowadzącym w obszarze kształcenia zawodowego wpływa na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.
Gdyby wyrazili Państwo zainteresowanie Swoim udziałem w prezentacjach, prosimy o kontakt z danym organem prowadzącym.

view szablon artykułu

Polecamy

Audycja Radia Gdańsk

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".

Spoty

KONTAKT

ZESPÓŁ DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

     
Adres: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Beata Widera, tel.: 58 32 68 421
ul. Jana Augustyńskiego 2, ul. Okopowa 21/27, Anna Kałuża, tel.: 58 32 68 428
80-819 Gdańsk 80-810 Gdańsk Sylwia Demczuk, tel.: 58 32 68 428
e-mail: des@pomorskie.eu    
     

Projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)