O projekcie

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej - III edycja" jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym uczniowie branżowych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 7 050 000,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 5 992 500,00 zł

Sprawy bieżące

Badanie ewaluacyjne projektów

Podpis
Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, iż aktualnie na ich zlecenie przeprowadzane są przez firmy zewnętrzne badania ewaluacyjne wśród losowo wybranych uczestników projektów.

Opinia uczestników jest bardzo ważna, gdyż pozwoli IZ w przyszłości lepiej dostosować ofertę wsparcia. Jednocześnie IZ zapewnia o pełnej anonimowości – wyniki badań prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych wykresów i zestawień. W przypadku kontaktu z firmą przeprowadzającej badanie, każdorazowo wysyłane są listy polecające od Marszałka Województwa Pomorskiego.

view szablon artykułu

Widok zawartości stron

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Celmer, tel.: 58 32 68 425
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Izabela Weinberger, tel.: 58 32 68 813
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,  
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk  

Logo RPO WP