Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017

Sprawy bieżące

Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2016/2017

Zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej.

Informacja dotycząca Rankingu wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017

Departament Edukacji i Sportu informuje, że zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017.

Nabór Wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2016/2017 w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017

Stypendia przyznawane są w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Celem Programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie Stypendiów oraz Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami Programu są uzdolnione dzieci i młodzież - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Termin składania sprawozdań z realizacji IPEU

Przypominamy, iż 24 czerwca 2016 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2015/2016.

Program pomocy stypendialnej

Konferencja w ramach projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017"

Terminy

  • 24 czerwca 2016 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2015/2016.

KONTAKT

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Celmer, tel.: 58 32 68 425
ul. Długi Targ 1-7, Departament Edukacji i Sportu Kamila Kargulewicz, tel.: 58 32 68 813
80-828 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,  
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk