Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Konkurs Nauczyciel Pomorza

Konkurs Nauczyciel Pomorza

Fot. ©Depositphotos/yanlev

Nominowani w ramach Konkursu Nauczyciel Pomorza

Złota dziesiątka finalistów konkursu Nauczyciel Pomorza wybrana. 9 listopada poznamy najlepszego nauczyciela 2016 roku.

 

 

 

30 września br. członkowie komisji konkursowej konkursu Nauczyciel Pomorza zarekomendowali Marszałkowi Województwa Pomorskiego dziesięciu kandydatów do tytułu najwybitniejszego nauczyciela na Pomorzu roku 2016. W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu wzięło udział 110 kandydatów, reprezentujących wszystkie pomorskie powiaty. W ocenie komisji konkursowej większość zgłoszonych nauczycieli wykazała imponujące osiągnięcia w różnych obszarach aktywności zawodowej, dlatego wybór najlepszej dziesiątki był trudny. O wysokim poziomie zmagań świadczy fakt, że finalistów konkursu charakteryzuje umiejętność łączenia indywidualnych pasji i aktywności społecznej z inspirującą, rzetelną pracą pedagogiczną oraz niezwykłą aktywnością wychowawczą.

Są wśród nich specjaliści różnych dziedzin i typów szkół (w kolejności alfabetycznej):

 • Felicja Baska-Borzyszkowska - nauczycielka języka kaszubskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach
 • Tadeusz Chądzyński - nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości, wicedyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Gdańsku
 • Waldemar Kotowski - nauczyciel geografii i przedsiębiorczości w ZSO nr 1, III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • Anna Niemczynowicz - pedagog szkolny w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • Danuta Pioch - nauczycielka języka kaszubskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojuszu
 • Justyna Prolejko - nauczycielka matematyki, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
  w Czersku
 • Piotr Sikorski - nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Orła Białego w Słupsku
 • Ryszard Szubartowski - nauczyciel informatyki w ZSO nr 1, III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • Ewa Szymańska - nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Kłaninie
 • Agnieszka Tomasik - nauczycielka języka polskiego, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku

 

W Dniu Edukacji Narodowej warto zwrócić uwagę na sylwetki nominowanych do tytułu Nauczyciela Pomorza, których wyróżniająca praca może być punktem odniesienia dla innych pedagogów i wychowawców województwa pomorskiego.

Spośród finalistów konkursu zostanie wyłonionych pięciu nauczycieli. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza w roku 2016", statuetkę i nagrodę pieniężną, a wybrani kandydaci zostaną uhonorowani równorzędnymi wyróżnieniami.

Laureatów Nauczyciela Pomorza poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 9 listopada w Europejskim Centrum Solidarności, ramach V Forum Pomorskiej Edukacji. Przy tej okazji Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, zaprasza uczestników Forum do dyskusji o potrzebie dialogu edukacyjnego, koncentrującego się wokół edukacji obywatelskiej.


Fot. ©Depositphotos/yanlev

Zmiana terminu przyjmowania wniosków

W związku z dużym zainteresowaniem pierwszą edycją konkursu "Nauczyciel Pomorza" Marszałek Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków.

 

 

Treść zarządzenia marszałka województwa pomorskiego.

Termin składania wniosków został przesunięty na dzień 31 maja 2016 r.

Aktualny harmonogram konkursu poniżej.

Zmieniony harmonogram konkursu „Nauczyciel Pomorza":

od 15.03.2016 r. do 31.05.2016 r.   składanie wniosków
   
od 1.06.2016 r. do 15.07.2016 r.   ocena zgłoszonych kandydatur
przez Komisję Konkursową
   
do 30.09.2016 r.   rekomendacja Marszałkowi Województwa
Pomorskiego przez Komisję Konkursową
dziesięciu Kandydatów do tytułu „Nauczyciel Pomorza"
   
do 14.10.2016 r.   powiadomienie pisemne rekomendowanych
Kandydatów o terminie wręczenia nagród
   
09.11.2016 r.   uroczyste nadanie tytułu „Nauczyciel Pomorza
Roku 2016" oraz wręczenie nagród laureatom
Konkursu podczas V Forum Pomorskiej Edukacji

 

Przypominamy, że obowiązuje data wpływu wniosku do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku.


Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza"

 

Doceniając znaczący wpływ edukacji na rozwój społeczno-gospodarczy regionu i kluczową rolę, jaką pełnią w niej nauczyciele, Marszałek Województwa Pomorskiego podjął decyzję o organizacji konkursu, którego celem jest uhonorowanie wybitnych przedstawicieli tej grupy zawodowej.

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. Jednym z ważniejszych wydarzeń roku będzie pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza". Przy wyborze najlepszego pedagoga będzie brana pod uwagę w szczególności umiejętność indywidualnego traktowania uczniów, dostrzegania ich zainteresowań oraz wspierania w rozwoju uzdolnień. Doceniane będą również umiejętności wychowawcze nauczycieli, przygotowujących uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym regionu.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury wybitnych pedagogów i wychowawców wszechstronnie kształtujących osobowość młodych obywateli naszego regionu. Spośród zgłoszonych nauczycieli komisja konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych trzech laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza roku 2016 oraz statuetkę, zaś dwaj pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas V Forum Pomorskiej Edukacji.

Formularz wniosku - Formularz wniosku – Konkurs Nauczyciel Pomorza.

Wnioski należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza" oraz dokładnym adresem nadawcy, na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
al. Gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku):
tel. 58 344 01 68 wew. 101
lub
sekretariat@pbw.gda.pl


Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego oraz stanowiącym załącznik do niej regulaminem konkursu.

Do pobrania:

 1. Uchwała Nr 199/122/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 marca 2016 r.
 2. Zarządzenie  Nr 6/16 Marszałka Województwa Pomorskiegoz dnia 7 marca 2016 roku.

Statuetka Nauczyciela Pomorza

Poniższą statuetkę otrzyma najlepszy nauczyciel Pomorza.